Meeskonnast

Ettevõte on meeskonnatöö

„Soovin, et inimesed areneksid koos ettevõttega. See aga omakorda tähendab, et ka mina juhina pean kogu aeg edasi arenema,“ sõnab Montreco OÜ omanik Jaak Lõhmus. Jaak on mees, kes suurema osa oma elust on tundnud huvi ehituse vastu ning on lõpetanud ka Tallinna Tehnikakõrgkoolis ehituse eriala. „Mulle meeldib ehitamise juures kogu protsessi jälgimine algusest lõpuni. See, kuidas samm sammu, tükk tüki haaval kerkib mitte millestki midagi,“ põhjendab Jaak.

Peale kooli lõpetamist suundus Jaak projektijuhina tööle ning pidas seda ametit kümme aastat. Nende aastate jooksul sai ta hindamatu väärtusega kogemusi, mis sisuliselt viisidki 2011. aastal peatöövõtu ning projektijuhtimisega tegeleva ettevõtte, Montreco OÜ asutamiseni.

Ettevõtte juhina on Jaagul oskus näha suurt pilti ning seeläbi tagada ka meeskonna sujuv töö. Kõik ettevõttes teavad, mis on nende ülesanded ning mida neilt oodatakse. Jaagu juhtimisstiil on aus, äärmiselt usaldav ning läbipaistev. Usaldusest räägivad ka Montreco meeskonnaliikmed, kirjeldades Jaaku kui empaatilist ning inimlikku juhti, kes on alati tasakaalukas ning ei kaota närvi. Tema juures hinnataksegi enim seda, et ta usaldab oma meeskonda ning annab inimestele võimaluse langetada iseseisvalt otsuseid. “Otsuste langetamisega kaasneb ka muidugi suur vastutus, kuid areng ei saa selleta toimuda,” leiab Jaak ise.

Inimesena väärtustab Jaak muuhulgas ka kohusetunnet, avatud suhtlust ning sõna pidamist, toonitades lubadustest kinni pidamise olulisust. „Kui annad sõna, tuleb seda ka pidada,“ lisab ta. Lisaks usub ta, et meeskonnas töötavatel inimestel peaksid olema sarnased väärtushinnangud ning arusaamad. „Meeskond saab toimida vaid siis, kui inimestel on ka omavaheline klapp. Iga meeskonna liige peab tundma end hästi ning tegema oma tööd rõõmuga, mitte vastu tahtmist. Samal ajal on oluline ka see, et inimesed ise oleksid avatud ning tahaksid kaasa mõelda. Kui inimestel paneb nende töö silmad särama, kasvab ka ettevõtte tulemuslikkus,“ lausub Jaak. Tema jaoks on oluline, et see mida ettevõttes tehakse oleks oluline ja õige. Meeskonda iseloomustab tema silmas mõeldud-tehtud suhtumine.

Juhina peab Jaak oluliseks ka konstruktiivse tagasiside andmist töötajatele ning muidugi tunnustamist. „Inimesed vajavad rohkem tunnustust, kuna see tekitab positiivse fooni. Positiivselt meelestatud töötaja on ka motiveeritud töötaja,“ arvab ta. Jaak kannab ka ise endaga kaasas alati rõõmsat meelt, sest usub, et positiivne energia on nakkav. Nii see tõenäoliselt ka on, kuna ettevõttesse on palju töötajaid tulnud just läbi meeskonnaliikmete ja tuvuste. Heal sõnal on kombeks levida.

Kui küsida Jaagult, mis tema arvates kõige olulisem on, vastab ta: „Tervis ning positiivsus. Kui need kaks on olemas, siis on absoluutselt kõik võimalik!“

Montreco OÜ meeskonda seob vastastikune austus ning usaldus. Üksteist toetades ning teineteisega arvestades töötatakse pühendunult eesmärkide nimel. Tööaeg on enamjaolt paindlik ning eranditult kõik tunnevad, et nad saavad tööle keskenduda ilma pideva kontrolli ning kuklasse hingamiseta. See aga on võimalik ainult tänu mõistvatele ning inimlikele juhtidele. Kõige selgema ülevaate sellest annab aga meeskond ise.

Enim väärtustab tööaja paindlikkust juhiabi Ly. Tal on 37-aastane töökogemus linnavalitsuses ning praeguseks on ta Montrecos töötanud juba seitse aastat. Abivalmis inimesena sattus Ly ettevõttesse läbi omaniku, Jaagu, kes teda endale abiliseks kutsus. Tegu pidi olema lühiajalise lahendusega, kuid naine tuli ja jäi. Tööl oldud aja jooksul on Ly õppinud nii mõndagi uut ning kogunud väärtuslikke kogemusi. Ta hindab ettevõtte mõistvaid ja usaldavaid juhte. Ka meeskond klapib omavahel ning käib vankumatult ühte sammu.

Finantsjuht Janek toob samuti välja juhipoolse usalduse kui äärmiselt olulise aspekti. Ka tema saabus ettevõttesse läbi omaniku, Jaagu, olles ka varasemalt temaga koostööd teinud. Janek hindab võimalust ise otsuseid langetada ning oma äranägemise järgi toimetada. Lisaks on tema jaoks oluline arenguvõimalus ning see on ettevõtte toetavas õhkkonnas tagatud. Praeguseks on mees ettevõttes töötanud kaks aastat ning tunneb, et on õiges kohas.

Janekiga samal päeval saabus ettevõttesse ka projektijuht Raido. Sellest hetkest, kui ta nägi CV keskuses töökuulutust ning otsustas kandideerida, on möödas juba kaks aastat. Raidole meeldib, et kõik projektid on põnevad ja erinevad, mistõttu ei ole ohtu langeda rutiini lõksu. Eriti oluline on aga see, et meeskonnas ei ole pingeid. Töö kulgeb mõnusas õhkkonnas ja juhtidega läbisaamine on hea.

Töödejuhatajal Olavil on varasem kokkupuude ettevõtlusega. Ettevõtlus tundus esialgu põnevam, kui hiljem läbi kogemuste välja kujunes. Seepärast otsustaski Olavi võtta aja maha, kuid seda mitte kauaks. Ka tema tundis Montreco OÜ omanikku Jaaku, kes temaga kontakteerus ning töökohta pakkus. Olavi otsustas proovima tulla ning tänaseks on ta proovinud juba ligi kolm aastat. „Montrecos on palju põnevam töötada, kui üksik hunt olla. Seltskond on viimase peal,“ sõnab ta.

Objektijuht Lauri omab pikaajalist kogemustepagasit objektijuhina, olles töötanud samal ametikohal erinevates ettevõtetes. Mees märkas kuulutust ning otsustas kandideerida. Edasine protsess käis juba kiirelt. Montrecos on tal peagi täitumas aastajagu tööstaaži. Laurile meeldib, et ta saab asju ajada rahulikult, kuna keegi ei istu kukil ja ei tekita pingeid. Olulise märksõnana toob ta välja koostöö, mis tema arvates iseloomustab enim praegust meeskonda. Juhid on andnud talle võimaluse areneda läbi iseseisva töötamise. Igast astutud sammust ei pea ette kandma, küll aga peab tehtud otsuste eest julgema ka vastutada.

Ikka ja jälle toovad kõik teed tagasi omanik Jaagu juurde. Ka ehituse projektijuht Kuldar sai temalt kõne tööpakkumisega. Seekordse vihje Kuldarile helistada sai Jaak aga hoopis Lylt, kes teadis Kuldarit koostöö raames eelnevalt ametikohalt. Kuldarit teati kui äärmiselt töökat ning pühendunud isiksust, kelle usaldusväärsuses ei pea kahtlema. Tõsi ta on, kuidas muidu oleks tal tööštaaži ettevõttes juba viis aastat.  Kuldarile meeldib ettevõtte asukoht ning juhtide suhtumine töötajatesse. Objektid on huvitavad ja ei ole ühtki igavat päeva. Ka väljakutseid jagub, kuid see ongi Kuldari jaoks oluline.

Elektritööde projektijuht Anton on mees, kes oleks peaaegu ettevõte sõrmede vahelt libisenud. Õnneks seda ei juhtunud. Nimelt kandideeris mees tööle läbi CV keskuse, kuid ootamatu viivitus värbamisprotsessis sundis teda võtma vastu otsust minna teist teed. Mõned kuud hiljem aga võeti Montrecost temaga taas ühendust ning seekordne pakkumine oli selline, millest loobuda ei saanud. Antonile meeldib siinne rutiinivaba ja väljakutseid pakkuv töö.

Kuus aastat Austraalias elanud ning teenindusvaldkonnas tööd teinud Merli on Montrecos töötanud neli aastat. Ka Merli on ettevõttesse tulnud läbi omanik Jaagu, kes pakkus talle võimalust tegutseda hoopis teises valdkonnas kui varasemalt. Merli on ettevõtte personalijuht ning lõpusirgel on ka töö kõrvalt õpingud ülikoolis. Ta kinnitab, et tuleb iga päev tööle hea tujuga, sest teab, et teda ootab ees positiivne meeskond ning inimlikud juhid. Tööl oldud aja jooksul on areng olnud mõistagi kiire ning just see Merlile meeldibki. Ta usub, et areng algab sealt kust lõpeb mugavustsoon.

Montreco tiimi ühisteks väärtusteks on: toetav meeskond, tööaja paindlikkus, arenguvõimalus, rutiini vabadus, usaldusväärsus ning inimlikkus. On selgemast selgem, et ka kohusetunne ning täpsus on need omadused, mis on meeskonna edasiviivaks jõuks.

International quality management system standard
ISO 9001

Environmental management standard
ISO 14001

Occupational health and safety management system standard ISO 45001