Ettevõttest

Montreco OÜ on 2011. aastast tegutsev ning kodumaisel kapitalil põhinev ettevõte, kelle peamisteks tegevusvaldkondadeks on peatöövõtt ja projektijuhtimine.

Meie meeskonda kuulub üle 40 professionaali ning vastavalt tellija ootustele oleme võimelised teostama nii väiksemahulisi ehitustöid kui ka mastaapseid, keerukaid ja innovaatilisi projekte.

Oleme paindlikud, usaldusväärsed ning peame tähtaegadest kinni, sealjuures peame kõige olulisemaks tööde kvaliteeti. Hindame kõrgelt sinu soove ning läheneme kõigile individuaalselt, et pakkuda parimat võimalikku lahendust.

Ohutus ennekõige

Meil on eesmärk ja kohustus pidevalt parendada keskkonna-, tööohutuse- ja kvaliteedisüsteemi. Pöörame püsivalt tähelepanu nii enda töötajate kui kõigi teiste tervisele,

kes meie tööprotsessi või ehitistega kokku puutuvad. Kontrollime enda ja alltöövõtjate puhul tööohutusnõudeid, analüüsime oma tegevusi ja ohutegureid.

Montreco kvaliteedi, keskkonna ja tööohutuse juhtpõhimõtted

  • Me ehitame vastutustundlikult, täites kõiki kehtivaid seaduslike nõudeid.
  • Ehitades peame kinni kokkulepetest ja tähtaegadest.
  • Meil on oluline, et klient jääks meie tööde kvaliteedi ja suhtlemiskultuuriga rahule.
  • Meie kohustus on kõrvaldada keskkonna ja tööohutuse võimalikud ohud ja vähendada töötervishoiu riske.
  • Väldime võimalikke keskkonna reostusi ja kahjustusi ning kasutame ressursse säästlikult.
  • Kaasame arutlustesse töötajaid ja nende esindajaid tööohutuse parendamiseks ettevõttes.
  • Meil on kohustus järjepidevalt parendada keskkonna-, tööohutuse- ja kvaliteedisüsteemi.

International quality management system standard
ISO 9001

Environmental management standard
ISO 14001

Occupational health and safety management system standard ISO 45001