Montreco

Montreco OÜ on kodumaisel kapitalil põhinev ettevõte, kelle peamisteks tegevusvaldkondadeks on peatöövõtt ja projektijuhtimine.

Vastavalt tellija ootustele oleme võimelised teostama nii väiksemahulisi ehitustöid kui ka mastaapseid, keerukaid ja innovaatilisi projekte.

Oleme paindlikud, usaldusväärsed ning peame tähtaegadest kinni, sealjuures peame kõige olulisemaks tööde kvaliteeti. Hindame kõrgelt tellijate soove ning läheneme neile kõigile individuaalselt, et pakkuda parimat võimalikku lahendust.

Omame järgmisi litsentse: ehitamine, ehitusjuhtimine, projekteerimine, arhitektuurimälestiste konserveerimine, restaureerimine,omaniku järelevalve ja elektritööd.

MONTRECO OÜ KVALITEEDI- KESKKONNA JA TÖÖTERVISHOIU POLIITIKA

  • Me ehitame vastutustundlikult kõiki nõudeid s.h seaduslike nõudeid järgides.Ehitades peame kinni kokkulepetest ja tähtaegadest.
  • Meile on oluline, et klient jääks meie tööde kvaliteediga ja suhtlemisega rahule.
  • Analüüsime hoolikalt keskkonna- ja tööohutuse võimalikke ohtusid. Väldime võimalikke reostusi ja kahjustusi ning kasutame ressursse säästlikult.
  • Meil on kohustus pidevalt parendada keskkonna-, tööohutuse- ja kvaliteedisüsteemi.
  • Väldime töötajate, partnerite ja kõrvaliste isikute vigastuste ja põduruse tekkimist.
  • Kontrollime enda ja alltöövõtjate tööohutusnõudeid, analüüsime oma tegevusi ja ohutegureid.

02.07.2015

Tehtud tööd

Tutvu meie tehtud töödega